מחירון דלקים יולי 2014

מחיר הדלק התייקר ב 10 אג ל 7.80 מחיר מלא. מהמחירון דלקים קיימת הנחה מינימלית בשרות עצמי של 18 אג.

 

מחירון סולר של החברות המובילות:

טןסונולפזדלקדור
16.32 16.2215.9116.1816.15
תודה! כבר אהבת את זה.