מחירון דלקים אוגוסט 2014

מחיר הדלק הוזל ב 22 אג ל 7.58 מחיר מלא. מהמחירון דלקים קיימת הנחה מינימלית בשרות עצמי של 18 אג.

 

מחירון סולר של החברות המובילות:

טןסונולפזדלקדור
16.25 16.1015.8116.0516.01
תודה! כבר אהבת את זה.