מחירון דלקים ספטמבר 2014

מחירון הבנזין ירד באגורה אחת ועומד על 7.57 ש"ח. בשרות עצמי 18 אג' פחות.

מחיר הסולר התייקר במקצת בעיקר עקב עליית הבלו.

מחירון סולר של החברות המובילות:

טןסונולפזדלקדור
16.37 16.1615.8716.1016.06 
תודה! כבר אהבת את זה.