מחירון דלקים אוקטובר 14

מחיר הדלק ירד. מחיר הבנזין ירד ב-7 אג. המחיר בשרות מלא לפני הנחה עומד על 7.51.

מחיר הסולר ירד, להלן הפירוט :

Tenסונולפזדלקדור אלון
16.3416.1015.8216.0516.07

 

תודה! כבר אהבת את זה.