מחירון דלקים נובמבר 2014

מחירי הדלקים ירדו. בנזין ירד ב 27 אג, ועומד על מחיר של 7.24 במחיר מלא. מחיר הבנזין בשרות עצמי עומד על 7.05

גם מחירי הסולר ירדו, להלן מחירונים של החברות המובילות:

טןסונולפזדלקדור אלון
       16.24        15.95        15.68        15.90        15.91

 

תודה! כבר אהבת את זה.