בדוק כי אין חריגות בניה או בניה שלא בהתאם להיתר

בקניית דירה, בדוק את תיק הבניין של הנכס, צלם את תכנית הבקשה להיתר הבניה המאושרת בלבד (בדר"כ חותמת ריבועית החתומה ע"י הוועדה המקומית) והתאם אותו לנכס, על מנת לבדוק כי אין חריגות בניה או בניה שלא בהתאם להיתר.

ברר באם אין ו/או הוצאו צווי הריסה לנכס או לחלקיו.

תודה! כבר אהבת את זה.