מציאות בממד אחר

תפיסת אדם
אני קיים במציאות אני תופס. מערכת יחסים זו, לי כצופה ומציאות הסובבת אותי אני רואה לא משתנה לעולם. כברירת מחדל, מיסודו אני מתבונן בעצמי כפרט ייחודי נגד מציאות זו. פרט ייחודי זה זקוק להגנה עצמית ואישי ייחודי זה צריך להצדיק את עצמו כל הזמן, קיומה, אז זה לא פשוט להתמזג ב, נעלמים במציאות המקיפה אותו.
מיכאל לייטמן

תודה! כבר אהבת את זה.