דיני הבנקאות והוראות מפקח על הבנקים – יאן קליימן

על בסיס חוקי בנק ישראל והוראות מפקח על הבנקים ,מפיק יאן קליימן – חוות דעת מומחה .

לאורך 20 שנה ,הפיק יאן קליימן אלפי חוות דעת מומחה ,אשר עזרו ללקוחות הבנקים לקבל החזרים וקיזוזים מהבנקים .

חוות הדעת של יאן קליימן מבוססות על תקדימים משפטיים ,לאור אי קביעה ברורה של בנק ישראל ,בתי המשפט המחוזי והעליון פסקו פסקי דין ,אשר הפכו לתקדימים ,ואשר יצרו א

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.