לכופף כפית כמו אורי גלר (ע)

תודה! כבר אהבת את זה.