לכופף כפית כמו אורי גלר (ע)

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.