מחירון דלקים מאי 2016

עדיין לא קיים מחירון, אך כיוון חבית הדלק בעליה.

ישנה מגמה לעליה של סביב 10 אג'.

חודשמחירון Tenמחירון סונולמחירון פזמחירון דלקמחירון דור מחירון בנזין
מאי-16       16.59        15.13      14.63          7.00    15.10          6.04

 

תודה! כבר אהבת את זה.