אין הזדמנות שניה – רושם ראשוני הוא הקובע

בית מסודר, נקי, משופץ ומואר משאיר רושם חיובי. זכור! יכול להיות שהקונים לא יבקרו בביתך בשנית, לכן הרושם הראשוני הוא הקובע!


שחף נכסים

תודה! כבר אהבת את זה.