MK games ערכות משחק מותאמות

פעילויות פנאי והעשרה וערכות משחק טיפוליות וחינוכיות – ערכות המשחק שלנו פותחו תוך שימת דגש על הנגשה פיזית, ויזואלית ולשונית, כך שיתאימו באיכותם, גודלם הפיזי, צבעוניותם ודרך הפעילות המוצעת בהם לפעילות עבור אוכלוסיות מגוונות.
כל ערכת משחק של – MK games כוללת בתוכה מגוון מערכי משחק או טיפול אפשריים לפעילות בזוג או בקבוצה ויאפשרו חוויה שכולה הנאה מכבדת לכלל המשתתפים.

ערכות המשחק שלנו נותנות מענה לפן הרגשי- חברתי- תקשורתי – קוגניטיבי וכן לפן החינוכי.
הערכות הינן כלי נגיש, עשיר ואינטואיטיבי המאפשר בדרך מהנה ומגוונת לעסוק ולחזק טווח רחב של מיומנויות ותחומים, דרך משחק ושיח.

תודה! כבר אהבת את זה.