מחירון דלקים יוני 2016

מחיר הדלק עלה בצורה דרסטית מחודש מאי.

להלן המחירים של החברות המוביליות:

חודשמחירון Tenמחירון סונולמחירון פזמחירון דלקמחירון דור מחירון בנזין
יונ-16       16.87        15.37      14.87          7.24    15.34          6.20

 

תודה! כבר אהבת את זה.