מחירון דלקים יולי 2016

מחיר הדלק ירד מחודש יוני במספר אגורות.

להלן המחירים של החברות המובילות בשוק:

חודשמחירון Tenמחירון סונולמחירון פזמחירון דלקמחירון דור מחירון בנזין
יול-16       16.87        15.34      14.84          7.20    15.30          6.15
תודה! כבר אהבת את זה.