מחירון דלקים אוגוסט 2016

מחיר הדלק בחודש אוגוסט ירד בצורה משמעותית.

מחיר הדלקים בחברות הדלק המובילות:

חודשמחירון Tenמחירון סונולמחירון פזמחירון דלקמחירון דור מחירון בנזין
אוג-16       16.69        15.13      14.64          6.98    15.09          5.88

 

תודה! כבר אהבת את זה.