לשמור על הבריאות בעת נקיון הבית (ע)

תודה! כבר אהבת את זה.