איחרת? תפצה באמצעות עבודה!

איך בחברה שלכם מתייחסים לאיחורים?


קונסים "בשקל" או מענישים במבט קשוח?


למה שלא תהפכו את האיחורים ללגיטימיים?


אבל יחד עם זאת יש להכריח את העובדים לפצות על האיחורים שלהם באמצעות עבודה. לא לאחר סוף יום העבודה ולא במקום העבודה, אלא בסופי שבוע ובעבודות כלליות.


לאלו תוצאות יש לצפות? הקטנה משמעותית בכמות האיחורים ובזמן שלהם.


או ש… המשרד שלכם יהיה הרבה יותר נקי ומסודר!


המקור: Homebiz – רעיונות גדולים לעסקים קטנים

תודה! כבר אהבת את זה.