שלושה שירים חייבים להיות מתואמים

שלושה שירים חייבים להיות מתואמים:  
שיר כניסה לחופה  
שיר יציאה מהחופה 
סלואו ראשון 

תודה! כבר אהבת את זה.