אל תתאמנו מעל טווח הדופק המומלץ

כשדוחפים ומעלים את הדופק מעל לגבולות המקסימאליים שלו, יוצרים לחץ על הלב והריאות בצורה לא הכרחית וסיכוי גדול לקצב לא שיגרתי של פעילות הלב. אין לעבוד על טווחי דופק מטורפים כדי לראות שיפור בכושר או לשרוף יותר שומן. אם אתם בריאים, טווחי הדופק המומלצים הם בין 55% ל-85% מהדופק המרבי.

שי אלנקרי, מאמן כושר אישי, interbody

תודה! כבר אהבת את זה.