כיצד להעריך את מוכנות הילד לביה"ס (En)

תודה! כבר אהבת את זה.