ללמוד ספרדית: ביטויים שכיחים בשדה התעופה (En)

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.