ללמוד ספרדית: ביטויים שכיחים בשדה התעופה (En)

תודה! כבר אהבת את זה.