הריסים המלאכותיים הטבעיים ביותר, הם כשקצוות הריסים מודבקים אחד אחד


איריס פיסם – איפור מקצועי, איפור כלות ואיפור קבוע

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.