איך לדעת שהדג שבישלתם מוכן (En)

תודה! כבר אהבת את זה.