היה תמיד מוכן לשינוי

אל תנוח על זרי הדפנה. תמיד היה נכון ומוכן לשינוי. בחן תמיד תהליכים ושאף לייעל אותם. התמד באופן מובנה להעריך את המתחרים שלך, ובחן כיצד אתה מתמודד עימם. היה כן וקשוח עם עצמך.

תודה! כבר אהבת את זה.