במקום לרסס את הגינה, מישכו אליה בעלי חיים שיוזנו מהחרקים הפוגעים

ניתן להימנע מריסוס נגד מזיקים, אם נמשוך לגן בעלי חיים שאמורים לחיות בו באופן טבעי. לדוגמא, על ידי שתילת צמחים מסוימים אפשר למשוך לגן קיפודים, שיוזנו מהחרקים הפוגעים בצומח. זו הדרך הטבעית להימנע מריסוס תוך כדי איזון הגן ושימור הצומח והקרקע.


באדיבות משתלות גבעת ברנר

תודה! כבר אהבת את זה.