Mega MP3 Splitter – לפצל קובצי מוזיקה

הבעיה: הקלטתם תוכנית משידורי רדיו ברשת וכעת אתם מעוניינים לחלץ מתוך הקובץ המוקלט רק את השירים בתוכנית. כיצד ניתן לעשות זאת?


Mega MP3 Splitter היא תוכנה המאפשרת לפצל קובצי MP3 למספר חלקים. התוכנה פשוטה להפעלה ואינה דורשת התקנה. על מנת לחלץ קטע שמע מתוך קובץ נבחר, יש לסמן את זמן ההתחלה וזמן הסיום שלו בקובץ ואז ללחוץ על כפתור החילוץ. הקבצים המפוצלים נשמרים אוטומטית בתיקייה בה שמור הקובץ המקורי.


סוג רשיון: חינם.
דרישות מערכת: Windows 98/Me/NT/2000/XP
את התוכנה ניתן להוריד בקובץ ZIP במשקל של 404KB, מהאתר
הבא.


אזהרה – כל התקנת תוכנה חדשה כרוכה בסיכון מסוים, ולכן אנו ממליצים לנסותה רק לאחר שתנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים.


 PCON, פורטל חדשות ומידע בנושאי מחשבים, אינטרנט ותקשורת

תודה! כבר אהבת את זה.