שים לב כי המוסך אינו רשאי להשתמש ברכב לצרכיו הפרטיים

הלקוח מייפה את כוחו של בעל המוסך ו/או עובדיו לנהוג ברכב הנ"ל לצורך בדיקתו ו/או העברתו לעבודות חוץ וזאת כאשר הנוהג ברכב יהיה בעל רשיון מתאים והנהיגה היא בהתאם לתנאי הביטוח. המוסך אינו רשאי להשתמש ברכב לצרכיו הפרטיים.

דורון אובזנק, דובר איגוד המוסכים

תודה! כבר אהבת את זה.