חניה בחינם מושכת לקוחות

לאחר ניתוח של תוצאות המחקרים, ניתן לומר את הדבר הבא:


הימצאותה של חניה איכותית שניתנת בחינם במרכז מסחרי מגבירה באופן משמעותי את שיעור הביקורים (עד 30% מבקרים נוספים). והמבקרים הנוספים האלה מעניינים ביותר עבור המרכז המסחרי – רובם בעלי רכבים, זאת אומרת שהם משתייכים לשכבות המבוססות יחסית של האוכלוסייה.


 המקור: Homebiz – רעיונות גדולים לעסקים קטנים

תודה! כבר אהבת את זה.