בתכנון פוליסת ביטוח מנהלים יש להתחשב ולשלב אלמנטים שונים

בתכנון פוליסת ביטוח מנהלים יש להתחשב ולשלב אלמנטים שונים: היבט מיסוי בעת התשלום, מיסוי בעת הפרישה (יש לבחון את ההשלכות השונות כבר בעת עריכת הפוליסה) משמעויות שונות של הפרשה לפיצויים לפוליסה, סוג התשלום: הוני/קצבה / פנסיה (יש מגזרים המחויבים לפי הנחיות האוצר בתשלום לקצבה) כיסוי ביטוחי מתאים לאובדן כושר עבודה, כיסויים ביטוחים נוספים כמו מוות נכות וכו'. הכיסויים הנוספים יערכו לעיתים בנפרד ע"ח העובד בפוליסת "צל".

תודה! כבר אהבת את זה.