הגבילו את סחירות שטר החוב והשיקים שאתם נותנים לבעל הדירה

אם בעל הדירה מתעקש על מתן שיקים מראש, יש להגביל את סחירותם על ידי מחיקת המילה "לפקודת" בשיק והוספת המילים "למוטב בלבד" וכן קרוס. יש להגביל את סחירות שטר החוב (במידה וקיים) בצורה זהה. יש לציין שכתיבת "שיק בטחון" על גבי השיק אינו מונע את גבייתו או הסבתו!!


אתיקה השקעות בע"מ

תודה! כבר אהבת את זה.