חשוב לבדוק האם יש פקוח/הדרכה על הצהרון?

כדי להבטיח שהצהרון אומנם עומד בסטנדרטים מקצועיים, יש לבדוק האם הצוות מקבלהדרכה באופן קבוע ורצוף והאם הוא מפוקח ע"י גורם מקצועי. לצהרוניםבמתנ"סיםלמשל, יש"תו תקן" המחייב אותם לסטנדרטים מקצועיים בנושאימזון, כוח אדם, פעילות פדגוגית ועוד.חשובלא להתבייש לשאול את אנשי הצוות איזה סוג של ליווי ופיקוח מקצועי ישלהן והאם הילדים במקום מבטחים.


תודה אישית: מתוך כתבה ב"כאן נעים", העתון הראשון של אמצע המדינה

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.