אבקת פרחים- כתם אבקת פרחים

איך מנקים כתמים של אבקת פרחים מבגד?
הניחו סרט דביק על איזור הכתם ומישכו בבת אחת. רוב האבקה תידבק לסרט הדביק, מה שמשאיר לכם רק להכניס כרגיל למכונת הכביסה.
 


העוזרת – חיפוש עוזרות ביתתודה! כבר אהבת את זה.