אבק, אור שמש ישיר הוא קטלני לקרדית האבק

אור שמש ישיר הוא קטלני לקרדית ולכן רצוי לאוורר בגדים ומצעים באור השמש.


אילת גרינברג, לצאת מהבלגן

תודה! כבר אהבת את זה.