אבק, אור שמש ישיר הוא קטלני לקרדית האבק

אור שמש ישיר הוא קטלני לקרדית ולכן רצוי לאוורר בגדים ומצעים באור השמש.


אילת גרינברג, לצאת מהבלגן

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.