אין לגרום בשום מקרה להרטבת השטיח בכללותו, או להרטבת קצוותיו

אין לגרום בשום מקרה להרטבת השטיח בכללותו, או להרטבת קצוותיו (פרנזים ו/או קנטים) מכל סיבה שהיא, עיקרון יסוד הוא לשמור על השטיח יבש ומאוורר.
לכן, בשעת שטיפת הרצפות יש להקפיד ולמנוע מגע הסחבה עם השטיח או קצוותיו.
מומלץ לגלגל את השטיח ולהניחו בצד (לא להעמידו בשום אופן), עץ תום השטיפה, למניעת מגע עם רטיבות.


באדיבות ארגמן שטיחים טלפון רב קווי 1-800-500-666

תודה! כבר אהבת את זה.