תכנית הליכה- הולכים לעתיד בריא יותר עם פדומטר (מד צעדים)

תודה! כבר אהבת את זה.