יש להציג מזון אחד חדש בכל פעם

יש להציג מזון אחד בכל פעם ובמרווחים של מספר ימים בין מזון חדש אחד לבא אחריו. באופן זה אם התינוק רגיש למזון מסוים ניתן יהיה בקלות לאתר אותו.

רמדיה החדשה

תודה! כבר אהבת את זה.