כדי להרגיל את התינוק למזון חדש, יש להציע לו מספר פעמים

לעיתים תגלו שהתינוק יורק מזון חדש. אין זה משום שהוא אינו אוהב את הטעם אלא משום שהטעם חדש לו. על מנת להרגיל למזון חדש יש לעיתים להציע אותו מספר פעמים.

 

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.