לעולם אין להכריח את התינוק לאכול

לעולם אין להכריח את התינוק לאכול. אם נכריח את התינוק לאכול מזון שאינו אוהב, חווית האכילה כולה תיתפש על ידו כחוויה שלילית ולעיתים הוא יפתח דפוס התנהגות של סרבן אכילה.

 

תודה! כבר אהבת את זה.