פירות כדאי לאכול בהגבלה, כדי להימנע ממצב של סכרת הריונית

פירות כדאי לאכול בהגבלה, כדי להימנע ממצב של סכרת הריונית. יש להעדיף את הפירות עתירי הסיבים והמים שאינם מעלים את רמת הסוכר יותר מדיי, כמו אבטיח, מלון, תפוח, אגס וכו'.
 


Reader, מאגר המאמרים הישראלי


 

תודה! כבר אהבת את זה.