תוכנית לרץ המעוניין לשפר את תוצאותיו במרוץ ל 10 ק"מ ולהתקדם לחצי מרתון. משך התוכנית 3 חודשים.

תודה! כבר אהבת את זה.