מ 10ק"מ למרתון ראשון – מיועד לרצים בעלי נסיון של 3 חודשי ריצה לפחות. משך התוכנית 4 חודשים.

תודה! כבר אהבת את זה.