יש לבצע יציאה מהאתר הבנקאי באופן מסודר

יש לבצע יציאה מהאתר הבנקאי באופן מסודר. כדי לעשות זאת בצורה בטוחה, חשוב לעקוב אחר שני השלבים הבאים:
· לחץ על כפתור היציאה מן האתר, כפי שהוגדר בתוך האתר עצמו.
· סגור את כל החלונות הפתוחים בדפדפן (במידה ועדין יש כאלה, על אף שכאמור זה לא מומלץ).


מאת: רון פורת, מנכ"ל חברת הקטיקס.


באדיבות: אתר אנשים ומחשבים

תודה! כבר אהבת את זה.