אם בטווח הקרוב אמור להסתיים סעיף הוצאה קבוע,בקש להקפיא את תשלומי המשכנתא

כאשר מסתמנת בעיה בהחזר המשכנתא, אם בטווח הקרוב אמור להסתיים סעיף הוצאה קבוע ומעיק (לדוגמה: תשלום למעון או לגן טרום חובה), בקש להקפיא את תשלומי המשכנתא עד למועד סיום ההוצאה, ולאחר מכן חדש את התשלום החודשי למשכנתא.


אש לידור, יעוץ לכלכלת המשפחה

תודה! כבר אהבת את זה.