חיסונים לחתולים

גיל 2 חודשים: חיסון ראשון (משולש/ מרובע).
גיל 3 חודשים: משולש/ מרובע.
גיל 4 חודשים: משולש/ מרובע וכלבת.
פעם בשנה זריקת דחף של משולש/ מרובע וכלבת.

תודה! כבר אהבת את זה.