שקול לגופו של ענין את ביצוע הניתוח לפי הנתונים האישיים שלך

שקול לגופו של ענין את ביצוע הניתוח לפי הנתונים האישיים שלך.
אל תהיה מושפע מלחץ חברים, משפחה, הרופא וכדומה שביצעו את הניתוח. במקרה של אי הצלחה הנפגע יהיה אתה ולא הם.
ניתוח ליזר להסרת משקפיים מתאים לבעלי מרשם (-) בינוני ללא צלינדר או עם צלינדר שאינו גדול , הזקוקים למשקפים לראיה למרחק.


 


אופטיקה וראייה

תודה! כבר אהבת את זה.