מומלץ לבצע שינויי מזון באופן הדרגתי על פני מספר ימים

תודה! כבר אהבת את זה.