השוו את מגוון השירותים המוצעים במרכז

השוו את מגוון השירותים המוצעים במרכז – אילו חוגי העשרה מציע המרכז? אילו פעילויות פנאי מיוחדות ניתנות בו? ביחנו מה כלול ב"סל". חשוב לבחון אילו שירותים כלולים ממילא ב"סל" שנקבע וניתנים בתמורה לתשלום חודשי, אילו כרוכים בתשלום נוסף ואילו אינם מוצעים במקום כלל.


מאת אברהם אלון


מוטק'ה, נקודת המפגש לאוכלוסיה המבוגרת

תודה! כבר אהבת את זה.