אדם מבוגר/חולה, רצוי שתהיה בידיו חוות דעת רפואית הקובעת כי הוא כשיר לערוך צוואה

אם עורך הצוואה הוא אדם מבוגר ו/או חולה, רצוי שתהיה בידיו חוות דעת רפואית הקובעת כי הוא כשיר לערוך צוואה. זאת, כדי למנוע טענות על היעדר כשירות משפטית של המצווה, השפעה לא הוגנת וכו'. טענות אלה, אם יוכחו, עלולות להביא לפסילת הצוואה.


נכתב על ידי טופ אינטראקטיב


מאמרים, רשת הפצת מאמרים מקצועיים לשימוש חופשי

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.