רצוי להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות

רצוי להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות. הפקדה שכזו היא מעין הודעה כי קיימת צוואה והעיזבון יהיה חייב להיות מחולק על פיה, אלא אם יוכח כי קיימת צוואה חדשה יותר.


what2do, עורכי דין ומידע משפטי לאזרח

תודה! כבר אהבת את זה.