לאחר תקופת ניסיון קצרה מומלץ לנסח הסכם ביניכם לבין העובדת

הסכם בין הצדדים: לאחר תקופת ניסיון קצרה מומלץ לנסח הסכם ביניכם לבין העובדת בו צריכים התנאים להיות בהירים והוגנים לשני הצדדים: שעות עבודה, שכר, שעות נוספות, מהות העבודה, התראה של שבועיים מינימום על הפסקת עבודה וכדומה.


א.א. שילוב בע"מ, מטפלות לילדים ולקשישים ועוזרות בית

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.